Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika (toliau vadinama – „Privatumo politika“ ) taikoma portalui Namopi.lt, internetinės svetainės adresas https://namopi.lt (toliau vadinama - „Portalas“), kurį valdo UAB „Namopi“ (toliau vadinama – „Portalo valdytoju“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304167284, el. paštas info@namopi.lt.

Perskaitę šį dokumentą, Jūs (toliau vadinama – „Jūs“ arba „Lankytojas“) sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmens duomenys. Jei naudojatės Portalu, reiškia, Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikoje pateiktomis nuostatomis. Portalas gali būti naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinama ir ši Privatumo politika. Jeigu kiltų klausimų dėl Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@namopi.lt .

Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Portalo Lankytojams, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant naudojimąsi Portalo paslaugomis (toliau vadinama – „Paslaugos“). Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Portalu ar Paslaugomis.

Portalo teikiamos Paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys (toliau vadinama – „Asmens duomenys“) reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, tokią kaip Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas.

Lankytojų pateikiamus Asmens duomenis saugo ir administruoja Portalo valdytojas. Portalo valdytojas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu tvarkyti ir valdyti bei naudotis Lankytojų naudojantis Portalu pateiktais, ar Portalo valdytojo kitais būdais surinktais asmens duomenimis bei kita sukaupta informacija apie Lankytoją, siekdamas Portalo Lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

2. Duomenų rinkimas ir tvarkymas

Asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) Portale tvarkomi Portalo valdytojo valdomos duomenų bazės administravimo, Paslaugų teikimo bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Portalo valdytojas Asmens duomenis, pateiktus Portale, apdoroja automatiniu būdu.

Portalo valdytojas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek Lankytojų apsilankė Portale, koks yra Lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Tai padeda Portalo valdytojui suprasti, kaip Lankytojai naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Portalo teikiamas paslaugas. Lankytojui naudojantis Portalu sistema gali registruoti:

  • Lankytojo įrenginio IP adresą;

  • informaciją apie Lankytojo įrenginio naudojamą naršyklę, operacinę sistemą;

  • prisijungimo prie Portalo datą ir laiką;

  • Lankytojo įrenginio tipą ir ekrano raišką;

  • lankymosi Portale trukmę;

  • svetainės, iš kurios nukreipta į Portalą adresą;

  • raktažodį ar jų kombinaciją, pagal kuriuos iš paieškos sistemos nukreipta į Portalą;

  • apsilankymo Portale pradinį ir galutinį puslapius;

  • kitą atitinkamą informaciją.

Pateikdamas Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) Lankytojas suteikia teisę Portalo valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje. Lankytojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis parašius trumpą prašymą el. paštu info@namopi.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus duomenis (jei yra).

Portalo valdytojas tvarkydamas Asmens duomenis: naudos juos Paslaugų teikimui, Portalo ir (ar) Paslaugų vystymui, pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumo patobulinimų teikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimui; neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

3. Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi tokie Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus asmens sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti.

Portale yra galimybė užsisakyti „TOP reitingo sąrašą“ ir gauti jį elektroniniu paštu, Lankytojui pateikus Portalui savo elektroninio pašto adresą. Spausdami mygtuką „Užsisakyti“ lankytojai automatiškai sutinka gauti pranešimus nurodytu el. pašto adresu.

Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą šiuo tikslu susisiekti su juo elektroniniu paštu, trumposiomis (SMS) žinutėmis, siunčiant jas į Lankytojo Portale nurodytą mobiliojo ryšio telefoną, naujienlaiškiais su informacija apie Portalo valdytojo ar trečiųjų asmenų Paslaugas, kurios, Portalo valdytojo nuomone, gali sudominti Lankytoją, taip pat su Portalu ir (ar) Portalo valdytoju susijusius informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus.

Portalo valdytojas gautus kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį), teisės aktų nustatyta tvarka gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo. Lankytojas bet kada gali atsisakyti tokių pasiūlymų ar nesutiki dėl tokio Asmens duomenų naudojimo parašius trumpą prašymą el. paštu info@namopi.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus duomenis (jei yra).

4. Slapukų naudojimas

Siekiant, kad lankytojui būtų suteiktos visos Portalo Paslaugos, į lankytojo įrenginį gali būti įrašyti slapukai (toliau vadinama – „Slapukai“). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginį ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Portale, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Lankytojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Portalas įrašo ir gali ištrinti dalį arba visus įrašytus Slapukus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje.

Lankytojas sutikimą dėl Slapukų naudojimo duoda, neištrindamas jų ir (arba) nepakeisdamas nustatymų savo naršyklėje (jeigu jo naršyklė priima Slapukus). Šį sutikimą lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Portalo funkcijos gali neveikti. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją.

Slapukais gaunamą informaciją Portalo valdytojas naudoja tokiais tikslais: užtikrinti duomenų saugumą prisijungus, užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą, prisiminti peržiūrėtus skelbimus ir naudotas paieškas. Slapukai taip pat gali būti naudojami Lankytojo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir atitinkamai tobulinti Portalą, Portalo ir (ar) Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Portale yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Portalas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Iš Portalo tinklalapio patekę į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Portalo valdytojas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas Lankytojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

5. „Google Analytics“ naudojimas

Portalas naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja Slapukus, tekstines rinkmenas, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Portalu. Galite neleisti, kad Jūsų kompiuteryje būtų saugomi Slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jeigu tai padarysite, kai kurios Portalo funkcijos jums gali būti apribotos. Detalesnę informaciją apie „Google Analytics“ sąlygas galima rasti https://www.google.com/analytics/terms/lt.html tinklalapyje.

6. Baigiamosios nuostatos

Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Portalo valdytojo vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Portalu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Portalu ir jo Paslaugomis.

Portale besilankantys Lankytojai įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

Pasikeitus Privatumo politikai, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.

TOP reitingo sąrašas jūsų el. pašte

Palyginti